Bir Hürriyet Türküsü [Özdemir İnce Yazısı]

Çanakkale savunma savaşında saldırganlar başarıya ulaşsaydı, İngiliz ve Fransız donanması boğazı geçip İstanbul’u işgal edecekti. Sonuçta İstanbul gene de işgal edildi. Ama bir mütarekeden sonra. İstilacılar İstanbul’u savaşarak almadılar.

Çanakkale Savaşı, Osmanlı’nın son zaferidir. Bu zafer olmasaydı, Anadolu’da Kurtuluş Savaşı yapacak moral güç olmazdı. Çanakkale savaşı sadece Anadolu’nun değil bütün dünyanın tarihini değiştirdi. Çanakkale savunması olmasaydı Sovyetler Birliği kurulamazdı.

Bazı (kendi tercih ettikleri sıfat ile) Türkiyeli gayrı resmi (!) tarihçiler Çanakkale savunmasını ciddiye almıyor. Onlara göre İngiliz ile Fransız istese Osmanlıyı yenermiş. İsteseydi.Tarihçi böyle cümle kuramaz ya neyse! Ciddiye alsaydı! Çanakkale sayesinde iki yeni devlet kuruldu.

***

Haa, bir de şu var: Mustafa Kemal Paşa meğer Çanakkale’de komutan değilmiş, mekkare neferiymiş (!). Biz gene Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya’sına gidelim:

[“Eski harp akademisi komutanı Ali Fuat Erden der ki: ‘Çanakkale’de en buhranlı anda, en lüzumlu adam bulundu. Harbin seyrini çeldi. İngiliz Bahriye Nazırı Churchill onun için ‘kaderin adamı’ demişti.

Mustafa Kemal ordunun yıldızı idi. Fakat onun hırslarına sınır olmadığı inancında bulunan Enver ve partizanları kendisi ile Anafartalar üzerine yapılan bir konuşma fotoğrafı ile birlikte ‘Harp mecmuası’nda basıldığı sırada baskıyı durdurup resmini çıkartmışlar, yerine Liman von Sanders’in fotoğrafını koydurmuşlardı. İstanbul’u bir Alman bile kurtarmış olmalı, fakat Mustafa Kemal, Sarıkamış bozgununun manevî yükü altında kıvranan Enver’i gölgede bırakmamalı idi.” (S.107)] Çanakkale Savaşı’nda çaresiz kalan Alman Meraşali Liman von Sanders Paşa, Mustafa Kemal’i 8/9 Ağustos gecesi saat 21.50’de Anafartalar Grubu komutanlığına tayin ederek tarihin gidişini değiştirdi.

***

Artık elimizde münafıkların kafasına vurulacak bir eser var: İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile Kırmızı Yayınevi tarafından yayımlanan “Bir Hürriyet Türküsü (Çanakkale Savaşları Fotoğraf Albümü)”. Biz gene de kimsenin kafasına atmayalım bu görkemli kitabı. Çünkü çok ağır! Biz Genel Kurmay’ın verdiği görüntülerin yer aldığı CD’ye bakalım!

“Bir Hürriyet Türküsü”nden sonra artık kimse Çanakkale savaşının yapılmadığını (!) ileri süremez. Çünkü yadsınması olanaksız belgeler var: Örneğin, Mustafa Kemal’in fotoğrafının yayımlandığı 29 Ekim 1915 tarihli Tasvir-i Efkâr gazetesi. Albümde “Tarihin Akışı İçinde Çanakkale Zaferi” başlıklı bir tarihçe de var. Bir de Atatürk’ün kaleminden Çanakkale Savaşı öyküsü. Meğer 1915 mayısında 16 bin Osmanlı ve 14 bin İngiliz siperlerde can vermiş.

Çanakkale zaferi olmasaydı böyle bir “İstanbul Ticaret Odası” da ol(a)mazdı.

“Bir Hürriyet Türküsü”nün yayımlanmasına katkıda bulunduğu için, İstanbul Ticaret Odası’nı ve Başkan Murat Yalçıntaş’ı bu yüksek bilinç durumundan dolayı kutluyorum!

Özdemir İnce, 4 Nisan 2010, Kaynak Link


KİTABI İNCELE